De geschiedenis van Royal Belgian Caviar is uniek en reikt verder dan steurkweek alleen. Flor Joosen,
CEO van Joosen Luyckx legt uit hoe zijn bedrijf uitgroeide tot de pionier van het zwarte goud.